page view image

Arne Johan Vetlesen: Smerte i vår tid

Arrangementsinformasjon
event image

Filosof Arne Johan Vetlesen ser på hvordan dagens samfunn forholder seg til fenomenet smerte, og han henter inn kunnskap fra filosofi, psykologi og samfunnsvitenskap.

Foto: Alf Øksdal

foredrag
filosofi
psykologi