Forfatterbesøk av Marianne Storberg

Arrangementsinformasjon

 
"Bli hos meg” er en fortelling om kjærlighet, plikt og skam – om de skjøre båndene som binder familier sammen over generasjoner. 
Forfatter Marianne Storberg er historiker, og romanen er bygget på faktiske hendelser i hennes egen familie. Tidligere har Storberg skrevet to romaner, som har fått stor oppmerksomhet.

litteratur